جدول مشخصات داوران فعال و غیر فعال شهر رویان

ارسال شده توسط:یوسف زاده (مسئول روابط عمومی) در تاریخ: یکشنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 05:55 ب.ظ

نام ونام خانوادگینام پدرت.تش.شمیزان تحصیلاتشغلآخرین درجه داوری
سید عباس جلالینصرالله۱۳۵۶۴۰لیسانسآزاددرجه۱
لطف اله محمودزادهشعبان۱۳۳۷۲۱لیسانسدبیردرجه۲
حسن راجیعیسی۱۳۶۳۱۱۵دیپلمآزاددرجه۲
هادی کاشفیابراهیم۱۳۶۴۷۱لیسانس-درجه۲
 محمدرضا کاویانپورپرویز۱۳۶۶۲۱۲۸لیسانس-درجه۲
علیرضا فتحیعیسی۱۳۴۰۵۷فوق دیپلمآزاددرجه ۳
یحیی حسین زادهغلام۱۳۴۵-دیپلمآزاددرجه۳
محمد مازندرانیرحمت۱۳۴۹۱۹دیپلمکارمنددرجه۳
شعبان بلندنظررضا۱۳۵۱-لیسانسکارمنددرجه ۳
بهنام محمود زادهلطف اله۱۳۶۷۸۹۱لیسانس-درجه ۳

موضوع یادداشت:  - چاپ این مطلب0 نظر